تزیین شمع با منجوق
تزیین شمع با منجوق
وسایل لازم
شمع ، منجوق یا پولک رنگی و چسب .
تزیین شمع با منجوقدر پایین شمع کوچک چراغ خواب می توانید یک ردیف پولک یا منجوق بچسبانید و به دلخواه تزیین کنید . گویی دور تا دور یک میز نورانی ، بشقابهائی از شیشه جوع شده اند .
تزیین شمع با منجوقتزیین شمع با منجوق