مدل ۲۰۱۱ تاپ قلاب بافی
اندازه: ۳۴/۳۶ (۳۸/۴۰) ۴۲/۴۴
نخ مورد نیاز: ۲۵۰ (۳۰۰) ۳۰۰ گرم
نوع نخ: ۱۰۰% کتان
متراژ نخ: هر کلاف ۵۰ گرمی، ۱۶۰ متر
شماره قلاب : شماره ۳ میلی متر


تاپ قلاب بافی
تاپ قلاب بافی