برترین مطلب این هفته ی سایت

برای سفارش تبلیغات در انجمن فصل تازه کلیک کنید .
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: طریقه رسم نمودار جریان فرآيند

 1. HOSSEIN آواتار ها
  HOSSEIN
  4 star star star star star
  مدیر کل
  29-05-2011
  Fasle Taze
  4,602
  5
  11
  اندازه فونت

  طریقه رسم نمودار جریان فرآيند

  برای تفسیر بهتر عملکرد یک فرآيند از نمودار جریان فرآيند (فلوچارت) استفاده می شود

  برای رسم نمودار جریبان فرآيند از نمادهای مشخص ذیل استفاده می شود:

  ابتدا و انتهای فرآيند ( بیضی)

  فعالیتهای انجام شده (مستطیل)

  تصمیم گیریها (لوزی)

  تهیه بهترین نمودار جریان فرآيند :

  برای تهیه بهترین نمودار جریان فرآيند باید در رابطه با هر یک از مراحل جریان فرآيند به سئوالات زیر پاسخ داده شود:

  هدف: در واقع چه کاری انجام میگیرد.

  چرا این فعالیت لازم است.

  چه کار دیگری ممکن است و یا باید انجام گیرد.

  محل:

  کجا انجام می گیرد.

  چرا در آنجا انجام می گیرد.

  در چه جای دیگری ممکن است و یا باید انجام گیرد.

  ترتیب:

  چه زمانی انجام می گیرد.

  چرا در زمان خاصی انجام می گیرد.

  درچه زمان دیگری ممکن است و یا باید انجام گیرد.

  کارکنان:

  چه کسی آن را انجام می دهد.

  چرا توسط او انجام می گیرد.

  چه کسی دیگری ممکن است و یا باید انجام دهد.

  روش ها:

  چگونه انجام می گیرد.

  چرا به این روش انجام می گیرد.

  آیا ممکن است یا باید به روش دیگری انجام گیرد.

  براساس پاسخ به سئوالات بالا، مرحل فرآيند را حذف و یا ادغام نموده و ترتیب مراحل را عوض کنید. و نیز روشها را تغییر داده و یا ساده تر نمایید.

  مدیریت فرآيندها مقدمه خود ارزیابی:

  در مدیریت سنتی ارزشیابی و پایش توسط سطوح بالا طراحی و اعمال میگردید که این مسئله بیشتر جنبه بازرسی داشته و با پسخوراند و آموزش کارکنان همراه نبوده و بالعکس انگیزه آنها را به دلیل مقصر قلمداد شدن از سوی مدیران کاهش داده و یا باعث شده است کارکنان نقاط تاریک را پنهان نمایند. پیشگیری از بروز مشکلات بهتر از یافتن مشکلات و برطرف نمودن آنها می باشد. با توجه به اینکه بهترین پایش یک خدمت در حین ارائه خدمت می تواند صورت پذیرد و این لحظه را هیچکس غیر از ارائه دهنده نمی تواند پایش نماید و اهمیت خود سنجی بسیار روشن می شود که باعث می شود خدمت بطور درست به مشتری ارائه گردد. اگر پایش را صاحبان منابع و دوباره کاریها و کارهای زاید و هزینه بر می شوند و در نهایت ارتقای مستمر کیفیت بوقوع می پیوندد.

  برای ایجاد فرهنگ خود سنجی در سازمان توانا نمودن کارکنان و دادن قدرت و اختیار تصمیم گیری و فراهم آوردن اطلاعات و ابراز منابع مورد نیاز و تدوین دستورالعملهای روشن و شفاف در این رابطه با هر خدمت از ضروریات بشمار میروند. مدیریت فرآيندها با استاندارد نمودن فعالیتها و تدوین فلوچارتها زمینه را برای خود ارزیابی مهیا می سازد.

  شناخت فرآيندها:

  برای شناخت فرآيندها بایستی نقشه و عملکرد آن تعیین گردد.

  تعیین نقشه فرآيند

  فرآيندهای اصلی در پاسخ به یک نیاز خاص مشتری طراحی می گردد و از گامهایی تشکیل یافته که فرآيند فرعی نامیده می شود. در شناسایی فرآيندهای اصلی باید به نکته بالا توجه تنمود و فرآيندهای فرعی را به عنوان فرآيندهای اصلی در مقابل هم قرار نداد. برای پیشگیری از بارداری در زوجین واجد شرایط فرآيند ارائه خدمت تنظیم خانواده و طراحی شده است که خود از فرآيندهای فرعی توبکتومی و وازکتومی و گذاشتن ای یودی و ... تشکیل یافته استو در صورت برخود با مشکلاتی در زمینه پیشگیری از بارداری باید فرآيند اصلی مورد بررسی قرار گرفته و علل و ریشه ای نهفته در فرآيند های فرعی را پیدا نمود. با پرداختن مستقل به فرآيندهای فرعی ممکن است علل از نظر پنهان بمانند و در نتیجه تصمیمات غیر موثر گرفته شود.

  1- دروندادها

  2- مشتریها

  3- تدارک کنندگان

  4- صاحبان فرآيند

  5- بروندادهای فرآيند

  6- فرآيندهای فرعی

  برای شناخت گامهای اصلی یک فرآيند نمودار قالبی آن را رسم نموده سپس برای گامهای اصلی و مهم نمودار جریان فرآيند رسم گردد. در رسم نمودار قالبی باید توجه شود که محدود به مرحله ارائه خدمت نگردد و بلکه مراحل قبل و بعد از آن هم در نمودار آورده شود. در تعیین گامهای اجرایی بایستی موارد زیر در هر فعالیت مشخص گردد:

  - چه چیزی انجام می شود.

  - چه کسی کار را انجام می دهد.

  - کار در کجا انجام می شود.

  - کار در چه زمانی انجام می شود.

  - کار چگونه انجام می یابد.

  سنجش عملکرد فرآيندها

  کار براساس واقعیات و شواهد یکی از ارکان اساسی مدیریت جامع کیفیت بوده و با برنامه ریزی مناسب بایستی سنجش جزو کارهای روزانه کارکنان قرارگیرد. سنجش باید درست بودن کار و انجام درست کار را نشان دهد. سنجش در سطوح مختلف می تواند انجام گیرد. در سطح سازمان برای اطمینان از تحقیق اهداف استراتژیک سازمانی (برای مثال: میزان سوء تغذیه و میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال) و در سطح فرآيند برای اطمینان از پاسخدهی به نیاز و خواسته مشتری (برای مثال نسبت کودکان زیر یکسال تحت مراقبت) و در سطح فرد برای خودارزیابی (برای مثال نسبت فعالیتهای انجام یافته بر اساس استانداردها) انجام می گیرد.

  برای اثر بخش نمودن سنجشها موارد زیر در طراحی آن در نظر گرفته می شود:

  1- سنجش ساده باشد.

  2- تعداد موارد سنجش کم باشد.

  3- توسط استفاده کننده گان ایجاد شود.

  4- در رابطه با مشتری باشد.

  5- برای ارتقا باشد.

  6- قابل رویت باشد.

  7- بموقع باشد.

  8- به نتایج کلیدی مربوط باشد.

  9- در سطوح مختلف همسو و هماهنگ باشد.

  10 جزو کارهای روزانه باشد.

  انواع سنجش فرآيند

  سنجش عملکرد فرآيندها می تواند به دو صورت مقطعی و طولی انجام گیرد.

  روش مقطعی:

  در روش مقطعی تعدادی داد در یک زمان خاص جمع اوری می شود. برای مثال در مورد محاسبه مدت ناچیز در مراقبت کودکان زیر یکسال تاریخ مورد انتظار مراقبت و تاریخ انجام مراقبت در 25 کودک در یک زمان خاص ثبت می گردد. در این بررسی ها برای تحلیل عملکرد فرآيند می توان از نمودارهای هیستوگرام و جعبه ای استفاده نمود که علاوه بر مقدار مرکزی پراکندگی داده ها را نیز نشان می دهند. بهتر است از نمودارهای ستونی و دایره ای استفاده نگردد که فقط نسبت را نشان نمی دهد.

  روش طولی:

  در روش طولی داده ها در طول زمان و در فواصل زمانی مشخص (هر ساعت و هر شیفت و هر روز و ...) جمع آوری می شوند. برای مثال در مورد محاسبه مدت تاخیر در مراقبت کودکان زیر یکسال و تاریخ مورد انتظار مراقبت و تاریخ انجام مراقبت در 25 کودک در مدت 25 فاصله زمانی مشخص و ثبت می گردد. در این بررسی ها برای تحلیل داده ها می توان از نمودارهای کنترل استفاده نمود که یکی از ابزارهای اثر بخش در ارتقای مستمر کیفیت محسوب می گردند.

  با توجه به نقش نوسانات و عملکرد فرآيندها در کیفیت خدمت رائه شده و رضایت مشتریها و تعیین انواع نوسانات و مقدار آنها در ارتقای فرآيندها بسیار کمک کننده بوده و این اهمیت مطالعات طولی را در سنجش فرآيندها می رساند که با امکان استفاده از نمودارهای کنترل نوسانات خاص شناسایی و برطرف می شوند و مقدار نوسانات عام با ارتقا و تثبیت عملکرد فرآيند کاهش داده می شوند. اغلب اوقات در سنجش فرآيندها می توان با انتخاب مورد سنجش مناسب از مطالعات طولی و در نتیجه از نمودارهای کنترل استفاده نمود. برای مثال در نظر بگیرید که در فرآيند مراقبت بهداشتی را افزایش دهید. اگر مورد سنجش خود را نسبت زیان باردار مراقبت شده در ماه انتخاب نماید نمی توانید از نمودار کنترل در تحلیل آن استفاده نمایید و ولی اگر مورد سنجش خود را نسبت زبان باردار مراقبت نشده درهر روز انتخاب نمایید براحتی می توانید از نمودار کنترل استفاده نمایید.

  سنجش مبتنی بر مشتری و فرآيند

  سنجش فرآيندها باید هم در رابطه به مشتری و هم در مورد عملکرد فرآيندها صورت پذیرد.

  سنجش مبتنی بر مشتری:

  سنجش مشتری درست بودن کارها و پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریها را نشان میدهد. سنجشهای (knowledge, attitude, practice, LAP) به تنهایی در فرهنگ مشتری محوری کافی نبوده و در رابطه با هر فرآيند در مشتری سنجشهای زیر انجام می گیرد:

  1- سنجش آگاهی مشتری در رابطه با خود مراقبتی

  2- سنجش باورها و نگرش خاص مشتری

  3- سنجش عملکرد مشتری در موقع نیاز به مراقبت خاص

  4- سنجش رضایت مشتری

  5- سنجش نیازها و خواسته های مشتری که در واقع ابعاد کیفیت یک خدمت را از دیدگاه مشتری ارزیابی می نماید.

  سنجش مبتنی بر فرآيند:

  سنجشهای متمرکز بر روی خود فرآيند چگونگی رعایت استاندارها و منابع را نشان می دهد و تأثیر آن در مشتریها را نشان نمی دهد.

  در سنجش فرآيندها سنجش باید به سئوالات زیر پاسخ دهد:

  1- آیا دروندادها دست هستند؟

  2- آیا گامهای فرآيند درست انجام می شوند؟

  3- آیا محصول مورد نظر تولید می گردد؟

  با توجه به موارد بالا روی نشانگرهای کلیدی کیفیت که برای مشتریها حایز اهمیت می باشند متمرکز گردد. برای روشن شدن مفهوم در زیر ابعاد کیفیت در سلامت آورده می شود:

  اثر بخشی
  کارآیی
  دسترسی
  هزینه
  سرعت
  مقبولیت
  ثبات
  پوشش


  سنجش فرآيند را می توان در دروندادها و پروسه ها و بروندادها و نتایج حاصله از یک محصول مناسب انجام داد.

  مثال: در فرآيند ارائه خدمات تنظیم به زوجین متقاضی:

  سنجش دروندادها:

  نسبت زوجین متقاضی وسیله پیشگیری از بارداری که وسیله دلخواه برای تحویل به آنها موجود نیست

  سنجش پروسه:

  نسبت زوج هایی که قبل از انتخاب وسیله تنظیم خانواده مورد مشاور واقع می شوند

  نسبت زنان دریافت کننده خدمت که واکسن توام را طبق دستورالعمل ایمن سازی بموقع دریافت داشته اند.

  تعداد نقض در ثبت اطلاعات یک خدمت تنظیم خانواده ارائه شده

  سنجش محصولات و نتایج:

  پوشش کلی تنظیم خانواده

  نسبت زنانی که قرص را در شب گذشته مصرف نموده اند.

  نسبت زنان مصرف کننده قرص که در دو ماه متوالی قرص خود را از مرکز دریافت نموده اند.

  میزان حاملگی ناخواسته

  نسبت زنانی که نحوه صحیح مصرف قرص پیشگیری از بارداری را می دانند.

  تدوین برنامه سنجش

  برای انجام سنجش باید برنامه مناسبی تدوین گردد تا بتوان از جمع آوری داده های درست و بموقع اطمینان حاصل نمود. در یک برنامه سنجش عملکرد فرآيند بایستی به سئوالات ذیل پاسخ داده شود:

  1- چه چیزی سنجش خواهد شد.

  مورد سنجش باید بطور روشن و اختصاصی تعریف شده باشد تا همگان درک یکسانی از آن داشته باشند.

  2- چه تعداد داده جمع آوری خواهد شد.

  با توجه به فراوانی و تکرار عملکرد اغلب فرآيندها و استمرار سنجش و اختصاصی بودن داده ها برای فرآيند مربوطه تعداد 30-20 داده برای
  سنجش عملکرد فرآيندها کافی است.

  3- داده ها چه زمانی جمع آوری خواهد شد.

  4- داده ها چگونه جمع آوری خواهد شد.

  5- داده ها چگونه جمع آوری خواهد شد.

  6- داده ها را چه کسی جمع آوری خواهد نمود.

  7- داده ها چگونه تحلیل خواهد شد.

  انتخاب مورد سنجش

  اولین قدم در توصیف عملکرد یک فرآيند انتخاب مورد سنجش می باشد که در تعیین آن توجه به خصوصیات زیر ضروری بنظر می رسد:

  مرتبط با فرآيند باشند.

  قابل سنجش باشند.

  عینی باشند.

  ارتقا را حتی الامکان بطور مستقیم اندازه گیری کند.

  نه تنها به کشف مشکل بلکه به ارائه راه حل نیز کمک نمایند.

  قابلیت اعتماد بالایی داشته باشند. (پایایی)

  ابزار مورد استفاده طوری باشد که در دفعات مختلف نتایج یکسانی بدهد.

  قابلیت اعتبار بالایی داشته باشند. (روایی)

  ابزار مورد استفاده بتواند واقعیت را اندازه گیرد.

  اختصاصي باشند.

  عملکرد هر فرآيند اثرات متفاوتی را در طول زمان بوجود می آورد که در نتایج حاصله در دراز مدت عوامل گوناگون دیگری نیز دخیل هستند. مورد سنجش تا حد امکان باید از نتایج مختص فرآيند مربوطه انتخاب شوند.

  حساسیت بیشتری در تشخیص مشکلات داشته باشند.

  اندازه گیری بیشتری در تشخیص مشکلات داشته باشند.

  مورد سنجش باید طوری انتخاب شود ک بتوان فرآيند پیشگیری از خطاها را ایجاد نمود. فرض کنید می خواهید مراقبت زنان باردار را ارتقا دهید و اگر مورد سنجش را تعداد مراقبت یک زن باردار در دوران بارداری انتخاب نمایید و فرصت را برای استفاده از آن در تدوین برنامه پیشگیری از خطا ازدست خواهید داد. ولی اگر نسبت زنان باردار مراقبت شده درهر هفته را به عنوان مورد سنجش انتخاب نمایید به آسانی می توانید اقدامات پیشگیری از خطا را انجام دهید.

  پایش عملکرد فرآيندها

  حفظ عملکرد درست فرآيندها و دستاوردهای ارتقا بدون سنجش منظم آنها امکان پذیر نبوده و پایش عملکرد فرآيند در زمانهای منظم به پایدار نمودن فرآيند و مطاقبت دادن آن با استانداردها کمکی نماید و به پیشگیری از خطاها و نواقصات احتمالی منجر می شود. پایش محدود به دروندادها و پروسه و بروندادها بوده و درست انجام یافتن کارها را نشان می دهد. باید توجه نمود که در سطح مختلف سنجشهای انتخاب شده و فواصل زمانی تعیین شده در برنامه پایش متفاوت خواهد بود. میزان حاملگی ناخواسته در سطوح مرکز بهداشت استان سنجش مناسبی برای پایش عملکرد فرآيند ارائه خدمات تنظیم خانواده به زوجین متقاضی می باشد ولی در سطح مرکز بهداشتی درمانی شاخص خوبی در پایش نیست. با توجه به نادرست بودن تصمیم گیریها براساس برآوردهای نقطه ای در طراحی برنامه پایش زمان کافی برای جمع آوری داده ها در طول زمان در نظر بگیرید تا بتوانید نوسانات و منشا آنها را بشناسید. در تعیین وضعیت موجود عملکرد فرآيند به جای استفاده از بر آورد نقطه ای از براورد فاصله ای اسفاده نمایید و در واقع یک فاصله مناسب را برای عملکرد پایه در نظر بگیرید نه یک نقطه خاص را. برای اجتناب از مشکلات احتمالی درتفسیر نتایج حاصل از پایش توصیه می گردد از نمودارهای کنترل پایه برای سنجش کلیدی و یا شاخصهای تعیین شده رسم گردیده و در فواصل زمانی مشخص شده با سنجش کلیدی و یا شاخصهای تعیین شده رسم گردیده و در فواصل زمانی مشخص شده با سنجش کلیدی و یا شاخصهای تعیین شده رسم گردیده و در فواصل زمانی مشخص شده با جمع آوری داده های طولی و انتقال داده ها در روی نمودار آنها را با وضعیت پایه مقایسه نمایید.

  پایش عملکرد فرآيندها طبق برنامه تنظیم شده در طول سال انجام می گیرد.

  نتایج به دست آمده از سنجش ممکن است یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

  1- عملکرد فرآيند در محدوده پیش بینی شده قرار دارد. در این صورت باید در زمان مناسب دیگری فرآيند را پایش نمود.

  2- فرآيند پایدار بوره ولی عملکرد فرآيند خوب نبوده و یا نوسانات افزایش یافته است. در این صورت اطلاعات را برای استفاده در برنامه ریزی دوره بعد آماده نمایید.

  3- فرآيند پایدار شده است. در این صورت با شناسایی نوسان خاص و برطرف نمودن آن فرآيند را پایدار نمایید.
  طریقه رسم نمودار جریان فرآيند
  کاربر مقابل پست HOSSEIN عزیز را پسندیده است: mahtab.r119
  #1 ارسال شده در تاريخ 01-11-2011

موضوعات مشابه

 1. چگونه یک پرسپکتیو رسم کنیم؟
  توسط hoda-mehraz در انجمن معماری منظر و پرسپکتیو
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 12-10-2011, 14:57
 2. وسایل اندازه گیری جریان در مهندسی شیمی
  توسط persian_land در انجمن مهندسی شیمی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 22-06-2011, 14:19
 3. مدلسازی راکتور حذف تک مرحلهای سولفید هیدروژن از جریان گازهای اسیدی در دمای پایین توسط
  توسط persian_land در انجمن مقالات ، پروژه ها و موضوعات عمومي مهندسي شيمي
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 17-06-2011, 15:51
 4. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 12-06-2011, 19:46
 5. نمودار فازی آهن-کربن
  توسط vahid در انجمن علوم پایه متالورژی
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 07-06-2011, 11:55

کاربران دعوت شده به این تاپیک

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran